Talpa Sport

      Het is nogal stuitend, zoals de  'anchors' en  'stootkussens'

      van  Studio Sport zich in het poepgat van  John de Mol  aan het  

      persen zijn. De sfeer bij die club, waar regelmatig hoog wordt opge-  

      geven over moraal en ethiek, moet ofwel totaal verziekt zijn, of je  

      hebt hier te maken met journalisten en commentatoren, die zonder  

      enige scrupule hun integriteit verkwanselen aan de hoogste bieder.  

      De gretigheid waarmee ze zich beschikbaar stellen duidt er sterk  

      op dat kritische overwegingen, zoals de journalistieke onafhankelijk-  

      heid, geen rol speelt. Het vurige pleidooi van dit koor voor het belang  

      van onafhankelijke verslaggeving door een hoogwaardige publieke omroep,  

      versus sportverslaggeving die het belang dient van handige zakenlieden,

      heb ik  (op Stekelenburg en Bob Spaak (87) na)  niet gehoord.  

      Zodra sport als winstobject er belang bij heeft negatieve bijeffecten te

      verdonkeremanen dan begint het manipuleren van de werkelijkheid  

      en daar zou je als integere journalist of verslaggever niet aan mee  

      moeten willen werken.  

      Het gemengd koor uit Studio Sport wekt de gretige indruk om voor  

      iedereen te willen zingen die een kwartje meer in de gleuf werpt.  

      Dit koor zingt vals. Moet je daar als Studio Sport nou wel mee verder

      willen. Mag je daarvan een weerbaarheid, ambitie, creativiteit en inzet  

      verwachten, die de competitie op geniale wijze pareert?  

       Als ik  de Mol was, zou ik er nog eens goed over nadenken of ik die op

      geld beluste koppen, waar het gebrek aan loyaliteit en integriteit zo

      vanaf straalt, wel op mijn zender zou  willen !

      De Mol is een illusionist. Gewaagd aan  Copperfield  laat hij heel  

      veel mensen geloven, wat ze graag willen geloven. Zoals besturen  

      van voetbalclubs die denken dat een paar duizend Euro meer aan  

      rechtenopbrengst beter is voor hun club  en  beter is voor het betaalde

      voetbal. Die rekensom, op hoge toon georkestreerd door  Michael van

      Praag  zou ook nog wel eens heel anders kunnen uitpakken, als  

      mensen doorkrijgen, dat hun voetbal steeds meer een kassa en steeds  

      minder voetbal zal zijn. De demagogische oorvijgen die  'van Praag'

      uitdeelde aan het 2e kamerlid  Atsma  (CDA) maakten wel duidelijk hoe

      de  van Praag doctrine in elkaar zit. De politiek moet z'n kop houden

      en de NOS kan oprotten.  Atsma  staat er alleen voor. Andere politieke

      partijen vinden het wel best zo.  

      Voor de VVD, loopt het op rolletjes.  

      Het criterium van marktaandelen zal er binnen afzienbare tijd  

  voor zorgen, dat de Publieke Omroep wel terug kan van drie, naar

  twee zenders. Het meest tragische aan die ontwikkeling is het gebrek  

  aan cohesie tussen de Publieke Omroepen zelf. Krachteloos en mach-  

  teloos is het verweer tegen de oprukkende marginalisering.  

  De slag om te overleven als Publieke Omroep kent helaas geen  

  generaals waarmee je die strijd kansrijk kan aangaan.

  De slag om het voetbal is verloren.  

  Je kan je afvragen of het voetbal gediend wordt met slippendragers die

  journalistiek de gewenste canon van 'their masters voice' zingen.  

  Van tevoren afgesproken vraaggesprekjes die gemakkelijk glijden  

  op het slijm van belangenverstrengeling, zijn niet bepaald een prikke-  

  ling voor de journalistieke onafhankelijkheid. Nou is er met die  

  afgesproken vraaggesprekjes sowieso iets heel fundamenteels mis.  

  In mijn speech voor het Omroepcongres in 2002 heb ik al gewezen  

  op deze operetteachtige schertsvertoningen. De opvattingen van  Raoul  Heertje , in  Nova  van 23 december jongstleden, waren mij dan ook  

  uit het hart gegrepen.  In het  'VEB-magazine'  dat zichzelf afficheert als  'het Grootste

  onafhankelijke beleggersmagazine'  onthult John de Mol in een  

  opmerkelijk interview het één en ander over zijn denken en handelen.  'Begin 2003 had hij een belang van 10% in Versatel. Aankoop  variërend tussen 30 en 48 eurocent. Een jaar later was het aandeel  gestegen naar €  2,30.  Dat vond John wel een redelijk niveau om te  verkopen.'

  Knap! Een winst van zo'n 800 % in een jaar. Goed gedaan!  

Even verderop zegt hij:  '....ik vind dat aandeelhouders onvoldoende  trouw zijn aan de onderneming. Ze stappen in en met een paar  dubbeltjes winst stappen ze alweer uit. Ze zouden een grotere  loyaliteit aan de dag moeten leggen.'  (!)  

  ...en een klein stukje verder:  'Bij Talpa Capital wordt het vermogen  professioneel beheerd. Daar wordt ook aan  daytrading  gedaan.  's Ochtends  in  ING en 's middags er weer uit.' 'John'  is zonder twijfel een geniale zakenman en z'n opvattingen over 'Steve Jobs'  deel ik van A tot Z, maar de enige consistentie die ik in

  bovenstaande citaten kan ontdekken is die van geld verdienen. De

  trouw die hij bij aandeelhouders onvoldoende aanwezig acht is  

  hemzelf vreemd. Ontrouw als de profijtelijke aanjager voor persoonlijk

  gewin neemt hij liever een ander kwalijk.  Betrokkenen,  KNVB, Clubs  ,  John de Mol  en  Politiek den Haag  ,

  zeggen dat het voetbal op een open, voor iedereen toegankelijk, net te

  zien zal zijn. Het enige dat verandert is het nummertje op de  

  afstandbediener.  

  Dat is onjuist!  Wie niet op de kabel is aangesloten kan Nickelodeon niet ontvangen.  

  Tenzij, men bereidt is een contract af te sluiten met Canal+.  

  Uiteraard tegen betaling.  

  De dooddoener van het open net, is een bij elkaar gelogen doekje  

  voor het bloeden. Veel politieke woordvoerders, dekken het

  ongemakkelijke wondje toe, door het gewoon te negeren.  Wat voor soort regisseur zal  de Mol  gaan inzetten op de wedstrijden?  

  Ik gok op volgzame types. Geen relletjes of spreekkoren in beeld.  

  Geen microfoons in de nabijheid van dug-out, fans, scheids of grens.

  Geen herhalingen van doodtrappen en andere verminkingen.  

  Een enkel voorzichtig elleboogje kan misschien nog wel, om vooral de  

  illusie van echtheid te suggereren.  

  De wedstrijden zullen worden opgeleukt met  Gordon, Jolink, Froger  Cheergirls  en andere gezelligheid.  

  Er zullen shots gemaakt worden waarin  (geheel terloops uiteraard)  

  reclame-uitingen zichtbaar zullen zijn en de pauzes zullen worden

  gevuld met commercials, onderbroken door wat gemelk, aan het

  stamboekvee uit de stal van  Kees Jansma .  

De teloorgang van het publieke bestel heeft mede door deze

ontwikkeling definitief haar beslag gekregen. Mede door deze

ontwikkeling omdat de grootste schuld niet ligt bij handige

zakenmensen met opportunistische meelopers, maar bij de Publieke  

Omroep zelf. Teveel na-aap programma's, teveel trendvolger van de  

commercie, teveel opdrachten verstrekken aan oppervlakkige licht-  

gewicht productiemaatschappijen. Te weinig eigen nieuwe program-  

mering, te weinig steun, begeleiding en opleiding van talenten, te  

weinig identiteit, te weinig samenhang, te weinig vuist, te weinig  

eenheid, te weinig visionair, te weinig personality.  

Daarbij komt dat de politieke trend haar verantwoordelijkheid op  

talloze gebieden afdoet met marktwerking.  Laat de wal het schip  maar keren.  Een laissez-faire mentaliteit die een heel land in ver-  

warring heeft gebracht. De politiek is in meerderheid niet geïnte-  

resseerd in een sterke publieke omroep.  

Spijt komt altijd achteraf, als het......

 Bob Rooyens  25.12.2004