Ingewikkeld!

Het woord ligt lekker in de mond.

Een woord als duizenddingendoekje voor vragen

zonder antwoord of vragen waarop je geen antwoord

wilt geven.

Lastig!

Dat is ook zo’n woord.

Ligt ook goed in de mond.

Uitwisselbaar met ingewikkeld.

Genee gebruikt ze graag. Slimme man. Heeft

altijd nog wel een struikelblokje in de achterzak

voor zijn gesprekspartners.

Als hij voelt dat hij vanuit de verdediging moet praten,

betrekt hij de hosts van Op1, Fidan en Jeroen bij zijn

positie, door te verwijzen naar de complimenteuze

appjes die hij van beide mocht ontvangen, na de laatste

uitzending van Veronica Inside.

Nou is Pauw zeker net zo gewiekst dus die verwees

fijntjes naar een ander appje dat hij Genee had gestuurd

waarin hij de rol van Genee als gespreksleider geen goede

keuze vond.


Gisteren hoorde ik opnieuw de twee woorden talloze

malen uitgesproken worden door zogenaamde

‘spraakmakers’. Onderdeel van een radioprogramma waar

meningen mogen worden verhuld en opgeborgen achter:

lastig en ingewikkeld.

Met lastig en ingewikkeld worden geen stellingen

betrokken. Het klinkt wel alsof er grondig over iets

is nagedacht, maar door de veelheid aan invals-

hoeken wordt het vooral ingewikkeld en lastig om

daar gefundeerd iets over te zeggen.

Als het vrijblijvende gebabbel van ‘lastig en ingewikkeld’

niets te zeggen heeft, waarom worden mensen dan uitge-

nodigd om dat ‘niets’ uit te spreken voor een microfoon of

camera?


We leven in een wereld waar een grap met de omvang

van een ballonnetje wordt opgeblazen tot het formaat

Zeppelin.

Natuurlijk, geen redelijk mens kan de ogen sluiten voor

oprechte pijn, verdriet en woede.

Wie iets probeert te relatieveren ten aanzien van de

meelopers en aanstellers in het actuele publieke

debat is al snel een racist, homofoob, seksist, of de

gesel van een andere gekwetste ziel.

De lont was een vredige demonstratie die geconfiskeerd

werd, door een hysterische woordkunstenaar.

‘Zodra hij een Zwarte Piet ziet, zal hij die persoonlijk

in het gezicht trappen.  

Die tekst moeten we zien als een metafoor.

Het grapje van Derksen is het onbenullige ballonnetje

dat op sociale media wordt opgeblazen tot Zeppelin.


De fascistoïde drift waarmee zowel de één de ander,

als de ander weer een derde wegzet, is een ziekte die

dringend behandeld moet worden.

Beelden moeten omver, programma’s verboden,

films gekuist.

Taal als voertuig van gedachten en emoties is een

onbetrouwbaar vehikel geworden.

Het onschuldige woord voor de een, is een splinter-

bom die explodeert in het gezicht van absurde aannames

en van echte en aangeprate emoties.

De vrijheid van meningsuiting staat onder druk.

Columnisten en cabaretiers laten facetten van de

samenleving onbesproken omdat de gevolgen levens-

bedreigend kunnen zijn.

Natuurlijk black life (zoals elk life) matters en wie daar

anders over denkt, moet zich verantwoorden, maar de

nuance is weg en intussen is iedereen verdacht.

De intolerantie en de zuurgraad van stemmingmakers

is een bedreiging voor het vrije woord.

Er waren tijden dat mensen dringend werd afgeraden

om bij een bepaalde etniciteit nog inkopen te doen.

Nu worden adverteerders moreel gechanteerd om

afstand te nemen van een televisieprogramma.

Het verschil is 82 jaar.

Vergelijken wordt altijd meteen afgedaan als onkies en

ongepast. Maar waarom is er überhaupt Geschichte

als we die niet in het gezicht mogen kijken en er lering

uit trekken.

Zoals altijd hebben de luidste stemmen het hoogste

woord en zwijgen de hoogste bomen.

Ja, ze zitten zo nu en dan wel mee te kukelen aan de

toktafels, maar de adagia beperken zich tot vrijblijvende

gemeenplaatsen en preken voor eigen parochie.


De presentatie-teams van Op1, zijn redelijk uitwissel-

baar. Geen enkele opvallende personality ((behalve Pauw

nu en dan) interviewt met een journalistiek fileermes.

Het is babbelen en kabbelen.

Beau, die mij overigens als personality aangenaam

verrast heeft, spaart uiteindelijk ook kool en geit en

omringd zich net als M of OP1 ook met een vast kliekje.

Natuurlijk serveren die niks anders, dan een herhaling

van hun standpunten van gisteren en eergisteren.

Welbeschouwd wordt het maatschappelijke debat bijna

dagelijks getoetst aan de opvattingen van Peter R. en

Jort Kelder. Het zijn meningen waarvan de waarde

wordt uitgedrukt in honoraria en niet in beleid.

Zij zijn de moderne narren aan het hof van de talkshow

waarvan redacties hopen dat ze met een prikkelende

formulering de kans verhogen op reuring en klimmende

kijkdichtheid, zodat er de volgende dag weer op gereageerd

kan worden met: tja.. dat vind ik ingewikkeld…,

…..dat is lastig…!